ورود

تعاونی توسعه و عمران شهرستان رامسر نمونه ملی شد .

تعاونی توسعه و عمران شهرستان رامسر به مدیر عاملی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ صفرقاسمی تعاونی نمونه ملی شد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه(نوبت دوم)

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رامسر

به اطلاع سهامدارن ارجمندشرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رامسربه شماره ثبت 553

 

آگهی  مجمع عمومی عادی سالانه

باسمه تعالی
شماره : 22------------------ تاریخ : 1394/2/14
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه(نوبت اول)
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رامسر