جلسات با مدیران استان و شهرستان

جلسات با مدیران استان و شهرستان

  • نوامبر 30, 2019
  • نوشته شده توسط kamram66
جلسه هیات مدیره با فرماندار و نماینده مجلس
جلسه هیات مدیره با فرماندار و نماینده مجلس
جلسه هیات مدیره با مدیر کل تعاون استان
جلسه هیات مدیره با فرماندار و جمعی از مدیران کل استان و مدیران شهرستانی در سالن اجلاس فرمانداری
جلسه هیات مدیره با فرماندار و جمعی از مدیران کل استان و مدیران شهرستانی در سالن اجلاس فرمانداری

دسته بندی